Holistische Resonantie-therapie

Trilling
Alles is trilling, ofwel alles resoneert. Bekende vormen van trilling zijn de frequenties van onze radio, maar ook (zon)licht of het geluid om ons heen herkennen de meesten wel als frequenties.
Resonantie therapie gebruikt de natuureigen frequenties om een individu weer in balans te brengen. Deze therapievorm is momenteel enorm in opkomst. In Duitsland bestaat er zelfs al een ziekenhuis dat werkt met resonantie therapie. In landen als Duitsland, Oostenrijk, maar sinds kort ook in Amerika, is men al een stuk verder in deze ontwikkeling, in Nederland staat de resonantie therapie eigenlijk nog maar in de kinderschoenen, hoewel er steeds meer complementaire therapeuten komen die met één of meerdere vormen van deze therapie werken. De NASA werkt al jaren vanuit de puur natuurkundig onderbouwde principes die gebruikt worden bij deze theorie.

E = m * c 2
Alles in onze fysieke wereld, elk voorwerp, maar ook elke persoon en elk orgaansysteem wordt gevormd door atomen. Atomen worden weer gevormd door energie. Dit geeft de atoom de kracht om te doen wat hij doet. Bij resonantie therapie gaat men uit van het natuurkundig principe zoals Einstein het al mooi zei: “Alles is energie en dat is alles wat er is. Energie kan niet worden gevormd of kapot gemaakt, het kan alleen vervormd worden van de ene naar de andere vorm. “

Ziekte en gezondheid vormen daarmee in feite niet meer dan een vervorming van dezelfde energie. Deze vervorming geeft een andere trilling, ofwel een andere frequentie.

 

Resonantie therapie; De kracht van zacht
Bij resonantie therapie zoek je naar verstoringen in de trillingen, ofwel frequenties van de fysieke orgaansystemen, maar ook van emoties die de oorzaak kunnen zijn voor de symptomen bij een dier. Verstoringen kunnen veroorzaakt worden door disbalans veroorzakende trillingen van belastende stoffen, beestjes van buiten het lichaam, maar zeker ook emoties als stress. Door de verstoorde frequenties met zachte maar krachtige therapie om te vormen naar natuurlijke gezonde frequenties, doven symptomen uit en ontwikkeld een nieuwe balans zich weer in lichaam en geest. Met de gekozen therapie stimuleer je dus het zelf genezend vermogen van het lichaam en vorm je de energie weer om in de juiste richting.

De therapievorm die je als therapeut gebruikt, laat je in de eerste plaats afhangen van wat een dier nodig heeft om het zelf genezend vermogen aan te wakkeren en/ of te ondersteunen. Je hoeft echter niet alle therapieën te kunnen. Als therapeut heb je natuurlijk je eigen (te ontwikkelen) kennis en talenten, waardoor je makkelijker met de ene of andere therapie kunt werken. Door de weg te kiezen die het beste bij jou en het dier past, draag je zorg voor de optimale werkzaamheid van de therapie.  Beheers je een bepaalde therapie niet of ligt deze jou minder goed, maar weet je door je opleiding wel dat deze het dier het beste zou kunnen ondersteunen, dan kan je daar uiteraard altijd voor doorverwijzen naar een collega.

Natuurgeneeskunde: holistische geneeskunde
Elke cultuur heeft zo zijn eigen natuurgeneeskundige vorm. De Oosterse of Chinese natuurgeneeskunde en de Westerse natuurgeneeskunde zijn hier de meest bekende vormen van . Iedereen kent echter ook wel de beelden van de Afrikaanse en/ of Indiaanse genezers.
Hoewel de praktische uitwerking overal verschillend is, hebben al deze natuurgeneeskundige visies wereldwijd echter gemeen dat ze lichaam en geest zien als één geheel.
Vanuit de theorie achter deze visies kan gekozen worden voor de meest passende behandeling bij een dier.
Er wordt dan holistisch gewerkt, wat wil zeggen dat je niet alleen kiest voor het tegengaan van de symptomen die het dier vertoont met reguliere of natuurlijke middelen, maar dat je op zoek gaat naar de oorzaak van de klacht.  Met passende therapie voor het dier, wordt vervolgens gewerkt aan herstel van de disbalansen in de natuurlijke trillingen van het lichaam middels therapieën die de natuurlijke trillingen van het lichaam ondersteunen en bevorderen en onnatuurlijke trillingen uitdoven.

Zo kan je bijvoorbeeld massage gebruiken om het lichaam fysiek vrij te maken van afvalstoffen, etherische oliën om het lichaam aan te zetten tot herstel, of bloesems om de psyche in balans te brengen. Naast deze sterke natuurlijke behandelvormen, kan voor het onderzoek naar de verstoringen van de balansen in het lichaam ook gebruik gemaakt worden van moderne apparatuur die samenwerkt met deze eeuwenoude natuurlijke vormen van behandeling, zoals bioresonantie apparatuur. Deze vergelijkt natuurlijke trillingsfrequenties van het lichaam met afwijkende frequenties. Door het lichaam met behulp van de apparatuur, maar zeker ook met ondersteuning van natuurlijke therapieën en voeding, kan het lichaam weer in resonantie gebracht worden met de natuurlijke frequenties.