Online Leren

Online training
Studeer je liever thuis vanaf geschreven tekst op de bank met een kop koffie, of is een gesproken of afgebeelde tekst voor jou makkelijker te onthouden? Ieder leert op z’n eigen manier.  De HeelDier Academy biedt je de lesstof dan ook  in verschillende vormen aan, zodat jij het optimale uit je studie kunt halen. De theorie behandelen we middels online hoorcolleges waar je je aantekeningen bij kunt maken, maar je kunt de tekst ook nalezen. Zo kan je je kostbare tijd besteden en indelen zoals het jou het beste uitkomt. Elke theorieles wordt afgesloten met een online quiz, welke je gebruikt  om door te kunnen stromen naar het volgende onderwerp. Na het doorlopen van alle theorie en deelname aan de praktijkweek, behaal je per jaar je certificaat. Zo kan je per jaar kiezen hoe je verder wilt op jouw individuele pad in het werken met dier en mens.

Praktische ontwikkeling
Om de theorie vervolgens ook goed in de vingers te krijgen, hebben we elk jaar een aantal praktijklessen. Zo heeft ieder jaar een eigen praktijkweek, waarin we met elkaar met de geleerde theorie aan de slag gaan bij de dieren. We kunnen dan zien in hoeverre de theorie voor jou duidelijk is en we kunnen bijsturen waar dat nodig is om je vakkennis te optimaliseren. De praktijkweek van de veterinaire medische basiskennis, staat gepland op 8 t/m 12 mei 2017 en zal waarschijnlijk in midden Nederland plaats vinden.

Studiebelasting
Ieder jaar omvat 15 online lessen die je volgt wanneer het jou uitkomt. Het doornemen van één les zal je tussen de 6 en 8 uur kosten.
Om je de stof vervolgens ook eigen te maken kan je ook rekenen op gemiddeld 6 tot 8 uur. Je sluit elke les af met een ‘inzichts-quiz’. Uiteraard is de snelheid waarmee je door de lesstof gaat afhankelijk van de kennis en kunde die jij al in huis hebt. De 5 praktijkdagen duren gemiddeld van 10:00 uur tot 17:00 uur.  Het meeste haal je uit deze dagen wanneer je de theorie vooraf al bestudeerd hebt.

Snelheid en vrijstellingen
Ieder heeft zo zijn eigen rugzakje. Wanneer je al een opleiding hebt gevolgd tot natuurgeneeskundig diertherapeut bij het Huis van Natuurgeneeskunde of bij de Silverlinde, dan kun je gelijk doorstromen naar het 4e jaar. Heb je een andere opleiding of cursus gedaan waarvan je denkt dat je ook een vrijstelling kunt krijgen, dan kunnen we daar uiteraard naar kijken. Bij twijfel zullen we je vragen de inzichtsvragen van de theorie te maken om in te kunnen schatten of we op dezelfde golflengte zitten.  In andere gevallen is het mogelijk dat we je vragen om alleen de praktijkdagen te volgen.

Pilot

Zodra onze pilotgroep z’n goedkeuring heeft gegeven voor een deel van de opleiding, zal er weer nieuw online materiaal ter beschikking komen. We verwachten dat na de huidige pilotgroep nieuwe studenten in januari 2017 zullen kunnen starten. Hiermee kan je nog meedoen met de praktijklessen van dit jaar in mei 2017.

Je kunt de opleiding altijd in een langzamer tempo volgen als dat jou beter uitkomt en/ of past. Als alle jaren erop staan, kan je de opleiding echter ook  in een versneld tempo volgen als dat jou beter ligt. Uiteindelijk gaat het erom dat jij doet waar jou hart ligt.

Jouw Online Campus

Als student krijg je een eigen account binnen de HeelDier Academy. Hiermee krijg je toegang tot je aangekochte lessen en kan je je vorderingen online bijhouden. Daarnaast heb je samen met je jaargenoten binnen de online Academy een klassenruimte waar je met mensen uit je jaar kunt overleggen en een schoolplein, waar je met studenten van de hele opleiding kunt communiceren. Je kunt er bijvoorbeeld informatie uitwisselen over interessante stageplaatsen, je vragen over een therapie voorleggen aan je medestudenten en je kunt uiteraard discussiëren over interessante onderwerpen. Tenslotte zal op het prikbord nuttige en leuke informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld nascholingen, interessante boeken, cursussen of leuke weetjes.

Momenteel zijn wij bezig met de pilot. Onze testgroep zorgt ervoor dat alle lessen straks voor jou geoptimaliseerd zijn. Zij halen er alle kinderziektes uit, zodat jij straks in kunt stromen in een prachtige en stimulerende leeromgeving, die ervoor zorgt dat je je passie voor het vak nog jaren door zult willen geven aan de dieren en hun mensen.

Vergoeding
Wij vragen per studiejaar een vergoeding van  €1995,-  voor alle online trainingen met hoorcolleges, downloads en filmpjes. Daarnaast krijg je voor dit bedrag 5 intensieve maar zeer rijke praktijkdagen. Voor de mensen die graag mee willen eten met de gezamenlijke maaltijd en/ of die het fijn vinden om bij de praktijklocatie te overnachten, vragen we een nog nader te bepalen, maar zo klein mogelijke vergoeding. Wij zullen zorgdragen voor gezonde biologische maaltijden. Heb je dieetwensen? Dan horen we dat graag op tijd, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Heb je nog vragen of wil je je vast aanmelden voor de start in januari 2017, dan nodigen we je uit om contact op te nemen via info@heeldier.academy